Szkolenia zamknięte

Zadbaj o wzrok swoich pracowników lub znajomych - zorganizuj dla nich nasze szkolenie.

W dzisiejszych czasach, kiedy dominująca stała się cywilizacja obrazkowa i technologie towarzyszą nam na co dzień – oczy są szczególnie narażone na stres wizualny i zmuszane do pracy w niesprzyjających warunkach.  Natomiast o ile różne formy aktywności fizycznej stały się modnym trendem obowiązującym w wielu środowiskach zawodowych, to wciąż nie jest równie powszechna świadomość, że tak samo należy zadbać o wzrok.

Kiedy zmęczą nam się nogi nie sięgamy po kule, ale jeśli po długiej pracy przy komputerze zaczynają bolec oczy i widzimy gorzej – często uważamy, że jedynym rozwiązaniem jest sięgnąć po okulary.  Zapominamy, że oczom także należy się systematyczny ruch i odpoczynek, ale nie dajemy im na to szansy, patrząc przez cały dzień pracy na monitor stojący niezmiennie w tej samej odległości od oczu…

Inwestując zatem w profilaktykę wad wzroku okazujesz troskę o zdrowie pracowników a także wspierasz podniesienie efektywności pracy!

Szkolenia zamknięte czy to dla pracowników konkretnej firmy czy też traktowane np. jako poszerzenie oferty firmy dla swoich klientów mogą mieć różny wymiar czasowy i zakres programowy.

Najczęściej są to szkolenia dla osób, które spędzają dużo czasu przy komputerach lub np. monitorach kasowych. Grupą docelową może być także każda inna grupa zawodowa, np kierowcy jeżdżący na długich trasach i w zmiennym oświetleniu. Prowadziliśmy także szkolenia zamknięte dla nauczycieli i pedagogów, którzy chcieli wiedzieć, jak  pomóc młodzieży zachować zdrowe oczy.  Byliśmy także zaproszeni na zajęcia dla studentów szkoły teatralnej, by nauczyć ich szybkiego przechodzenia od światła reflektorów do półmroku kulis…

Każdorazowo przygotowując się do realizacji zamówionego  szkolenia zamkniętego staramy się poznać nie tylko oczekiwania klienta, ale także zapoznać się z warunkami, w jakich pracują przyszli uczestnicy szkolenia. Pozwala to nie tylko na dobór odpowiednich ćwiczeń i podawanie przykładów opartych na realiach znanych kursantom, ale także na wskazanie, jakich można dokonać zmian w organizacji przestrzeni czy strukturze pracy. Czasem przestawienie monitora wystarcza, by pracownik przestał popełniać błędy i lepiej czuł się w pracy…

Informacje organizacyjne

Szkolenie może odbywać się w postaci dwu-, cztero-, sześcio- lub ośmiogodzinnego modułu obejmującego przede wszystkim praktyczne zajęcia warsztatowe z ograniczeniem części wykładowej do niezbędnego minimum.

Przeprowadzenie szkolenia jest możliwe zarówno na miejscu w siedzibie firmy (lub innej wskazanej sali) jak i w postaci treningu wyjazdowego.

Każde z tych szkoleń może być także przeprowadzone w wersji online na platformie Microsoft Teams lub Zoom.

Decydując się na wybór ram czasowych szkolenia prosimy o ocenienie, która z opcji będzie najkorzystniejsza nie tylko organizacyjnie i finansowo, ale także która przyniesie najbardziej wymierne korzyści dla uczestników szkolenia.
W przypadku dysponowania większą ilością czasu jest możliwość nie tylko skuteczniejszego praktycznego przećwiczenia poznawanych technik, ale także kontroli poprawności ich wykonywania przez prowadzącego już w trakcie zajęć.

Z naszego doświadczenia wynika, że szkolenia prowadzone na zamówienie firm zwykle są ograniczane czasowo, dlatego podajemy tu przykładowe wyceny szkoleń krótszych. Ostateczna cena jest zależna od ilości uczestników do przeszkolenia, ram czasowych i wybranego programu zajęć. W przypadku grup w korporacjach międzynarodowych może do ceny dojść koszt tłumaczenia symultanicznego.

1. Dwugodzinne warsztaty dla uczestników podzielonych na grupy po 20 osób (maks. 25).

Zajęcia odbywają się w ciągu jednego dnia szkoleniowego (jedna grupa np. w godz. 10.30-12.45, druga 13.30-15.45, trzecia 16.30-18.45 wliczając w czas przerwy kawowe)

Inwestycja w szkolenie to 2 200 netto za pierwszą grupę i 1 700 netto za drugą (ewentualnie trzecią, gdyby było więcej osób zainteresowanych) w danym dniu szkoleniowym.

2. Czterogodzinne warsztaty dla uczestników podzielonych na grupy po 20 osób (maks. 25). Zajęcia odbywają się w ciągu jednego dnia szkoleniowego, jeśli do przeszkolenia są nie więcej niż dwie grupy. (Jedna grupa np. w godz. 10.00-14.30, druga 15.30-20.00 wliczając w czas przerwy kawowe.)

Inwestycja w szkolenie pierwszej grupy to 2 700 zł netto, a każdej kolejnej 2 500 netto.

3. Sześciogodzinne warsztaty dla uczestników podzielonych na grupy po 20 osób (maks. 25) prowadzone w dwóch blokach po trzy godziny z krótkimi przerwami kawowymi. Oba bloki mogą odbywać się albo tego samego dnia np. przedzielone przerwą obiadową lub w dwóch następujących po sobie dniach (tzn. albo całość szkolenia każda grupa odbywa jednego dnia, albo pierwszego dnia każda z grup odbywa tylko pierwszą część szkolenia a następnego dnia kontynuuje zajęcia).

Inwestycja w szkolenie to 3 500 netto za pierwszy dzień szkoleniowy. Za drugi dzień szkoleniowy
(i każdy następny, gdyby było więcej osób zainteresowanych) proponujemy 15 % rabatu czyli 2 975 netto.

4. Pełny dzień szkoleniowy czyli ośmiogodzinne warsztaty dla uczestników w grupie 20 osób (maks. 25). Zajęcia odbywają się w ciągu jednego dnia szkoleniowego w dwóch blokach czterogodzinnych z krótkimi przerwami kawowymi przedzielonymi przerwą obiadową.

Inwestycja w szkolenie to 3 950 zł netto. za pierwszy dzień szkoleniowy. Za drugi dzień szkoleniowy (i każdy następny, gdyby było więcej osób zainteresowanych) proponujemy 15 % rabatu czyli 3 350 netto.

W przypadku tego wariantu czasowego szkolenia proponujemy, żeby w wersji online odbywało się dla każdej grupy w podziale na dwa dni – każdego dnia po 4 godziny, a nie 8 godzin łącznie jednego dnia, żeby nie przeciążyć oczu.

5. Wyłącznie w wariancie szkolenia online proponujemy trening umożliwiający wdrożenie nawyku systematycznego ćwiczenia wzroku w przerwach w pracy. Składa się on z dwugodzinnych warsztatów wprowadzających jak w p. 1, a następnie cyklicznych 20 minutowych zajęć odbywających się w zależności od decyzji klienta – raz lub dwa razy w tygodniu w ustalonej porze równocześnie dla wszystkich osób uczestniczących w dwugodzinnych warsztatach (niezależnie dla ilu grup były prowadzone). Długość takiego cyklu treningowego zależy od Klienta, ale zalecane jest 21 sesji.

Koszt każdej sesji to 600 zł netto niezależnie od ilości uczestników. Dodatkowo jako bonus uczestnicy otrzymują na pół roku dostęp do nagrań sesji, by móc samodzielnie kontynuować trening.

W każdej opcji prosimy, aby po Państwa stronie było zapewnienie sali i hotelu trenera (noc przed zajęciami i między dniami szkoleniowymi). My pokrywamy koszty dojazdu oraz zapewniamy materiały pomocnicze dla uczestników zajęć. W przypadku szkoleń online materiały są wysyłane na adres mailowy do firmy /uczestników, którzy potrzebne do ćwiczeń tablice powinni wydrukować we własnym zakresie.

Szkolenie to może być modyfikowane i gdyby Państwo mieli inną propozycję ram czasowych – jesteśmy w stanie program dostosować do potrzeb.
Może być traktowane jako moduł dodatkowy do innego Państwa szkolenia lub poszerzony do pełnego ośmiogodzinnego programu, jeśli jest szkoleniem niezależnym.

Prosimy także – w przypadku podjęcia decyzji o szkoleniu – o umożliwienie trenerowi kontaktu telefonicznego z przedstawicielem Państwa firmy, który mógłby odpowiedzieć na pytania dotyczące rozwiązań z zakresu ergonomiki wizualnej przestrzeni w firmie, by dobrać ćwiczenia i przykłady konkretnie odpowiadające warunkom pracy.

Szkolenie zawsze ma na celu zarówno profilaktykę wzroku, jak i poprzez wskazanie zmian
w nawykach widzenia uzyskanie poprawy widzenia u osób z wadami wzroku.

Stosowanie ćwiczeń pozwala także na przedłużenie efektywnego czasu pracy poprzez likwidację napięć i umiejętność szybkiego odprężania oczu, a tym samym sprzyja większej koncentracji
i wydajności pracy.

Z przyjemnością udzielimy wszelkich dodatkowych informacji na temat programu szkolenia oraz szczegółów organizacyjnych po kontakcie ze strony Państwa.

Przewiń do góry